Browsing Category

ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท ก และ ข

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งประเภท ก และ ข  ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถ ติดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ครู…

กิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมอำลา ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขอให้นำเอาประสบการณ์ที่มีค่าไปพัฒนาตนเอง เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ SMEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

รางวัลที่3 เหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้อำนวยการ ดร.สราวุธ ทองปัน ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ…

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน  โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน  เป็นประธานในพิธี…

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

เตรียมพร้อมงานวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดงานวันสุนทรภู่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  ในวันนี้ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู-นักเรียน  นักการภารโรงต่างเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เตรียมการแสดงงานวันสุนทรภู่อย่างเต็มที่…

คนเก่งวิชาชาติของเรา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  นางเกศแก้ว  ฤทธาพรหม  ครู คศ.3  ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนักเรียนประกอบด้วย…