Browsing Category

ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ SMEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

รางวัลที่3 เหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้อำนวยการ ดร.สราวุธ ทองปัน ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ…

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน  โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน  เป็นประธานในพิธี…

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

เตรียมพร้อมงานวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดงานวันสุนทรภู่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  ในวันนี้ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู-นักเรียน  นักการภารโรงต่างเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เตรียมการแสดงงานวันสุนทรภู่อย่างเต็มที่…

คนเก่งวิชาชาติของเรา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  นางเกศแก้ว  ฤทธาพรหม  ครู คศ.3  ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนักเรียนประกอบด้วย…

แข่งทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  นักเรียนคว้าชัยชนะมาหลายรายการ  ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคน…

ประชุมการจัดทำ SAR

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมครูเกี่ยวกับการจัดทำ SAR  ของทางโรงเรียน  เพื่อให้แหล่งให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมี  นางสาวสิรินพพา  คนมั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ…

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ หน้าเสาธง

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่จะเข้ามาฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน มีวิชาเอกทั้งหมด 4 วิชาเอก ประกอบด้วย สังคมศึกษา  …

รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้ามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ…