Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของโรงเรียน

“คนเก่งวิชาชาติ”ชนะเลิศ 5 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี รุ่นอายุ 13…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. ฟรีสไตล์   50 เมตร 2. กบ           50…

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการ 1ร  2ส  3ข  และ 4ม ได้แก่ 1 ร  (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด) 2 ส …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ SMEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

รางวัลที่3 เหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้อำนวยการ ดร.สราวุธ ทองปัน ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ…

ผลงานทางวิชาการครูจันจิรา ตันติศิรินทร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูจันจิรา  ตันติศิรินทร์ ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องเพศศึกษา…

ครูวิชาชาติทำความดีอีกแล้ว

คุณครูปรีชากร  นามแสงผา  ครูชำนาญการพิเศษ  สอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้สร้างคุณงามความดี  เป็นตัวอย่างแก่ทุกๆ คน โดยการเก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของทรัพย์ …

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล-ป.3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ในภาคเช้า และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนดังตารางต่อไปนี้           เวลา 09:00 - 12:00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3           เวลา 13:00 - 15:00 น. …

ข้อมูลการสอบ O-net สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำหรับแสดงให้ผู้เข้าสอบ O-net และสอบของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดู รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนผังห้องสอบแต่ละอาคารในโรงเรียน