Browsing Category

นักเรียนคนเก่งวิชาชาติ

นักเรียนคนเก่งวิชาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

รางวัลที่3 เหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้อำนวยการ ดร.สราวุธ ทองปัน ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ…

คนเก่งนักว่ายน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตัวแทนชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"…

คนเก่งวิชาชาติของเรา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  นางเกศแก้ว  ฤทธาพรหม  ครู คศ.3  ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนักเรียนประกอบด้วย…

แข่งทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  นักเรียนคว้าชัยชนะมาหลายรายการ  ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคน…

สุดยอดนักว่ายน้ำน้อยคว้า 7 เหรียญทอง

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี  คว้าแชมป์ 7 เหรียญทอง ในการว่ายน้ำ The Mall Korat Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 15…