Browsing Category

ฝ่ายบริการ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการ

โครงการค่ายรักสุขภาพ ปีการศึกษา2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.…

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)…

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของสถานศึกษา…

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

วันที่ 28 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และมีคณะครู นักเรียน…

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดให้มีพิธีเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ณ วัดวารินทราราม และวัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัคซีนดังกล่าวช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธ์ุหลักๆ…

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26 พค.60 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ให้ต้อนรับคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกหลานเรา..ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง.…

ประชุมผู้ประกอบการอาหารโรงเรียน

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายบริการ นำโดย รองฯ พรรณี  อิฐรัตน์ และคุณครูฝ่ายโภชนาการโรงเรียน ได้มีการประชุมวางนโยบายการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการแม่ค้าทุกคน…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2560  ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 9 (อาคารเรียน ป.3) โดยมีนางจิราพร  …