Browsing Category

ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560  ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมที่จะเริ่มเรียนในวันเปิดภาคเรียน