Browsing Category

ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน…

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560  ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมที่จะเริ่มเรียนในวันเปิดภาคเรียน