ร่วมงานวันเด็ก 61

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยการนำของ ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันเด็กกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบ  อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี…

งาน Sport Night Party ปีใหม่ 2561

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จัดงานแข่งกีฬาของคณะครูในโรงเรียน  โดยแบ่งเป็นคณะสี คือ สีเขียว  ชมพู ฟ้า และเหลือง โดยจัดแข่งในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีนักเรียนเข้าร่วมเชียร์คุณครูเป็นจำนวนมาก…

วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100" ขึ้นระหว่างวันที่ี 22-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนเรียน  โดยมีการแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีเขียว  สีชมพู  สีฟ้า และสีเหลือง มีครู-นักเรียน …

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน  โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน  เป็นประธานในพิธี

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C โมเดล โดย ครูเกศแก้ว  ฤทธาพรม  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด คลิก แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60 ซึ่งจะเกษียณในสิ้นเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้  ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วย…

ผลงานทางวิชาการครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์

บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล…

ผลงานทางวิชาการคุณครูนันทพัทธ์ ป้องกัน

ผลงานทางวิชาการ คุณครูนันทพัทธ์  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ กล้ายุทธ

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  …

คนเก่งนักว่ายน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตัวแทนชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"…