เด็กหญิงภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยลำดับที่ 3 ระดับประเทศ

วันที่ 9 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมวิเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ …

พิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น …

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

วันที่ 28 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และมีคณะครู นักเรียน…

เด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ คว้าแชมป์ว่ายน้ำ 7 รายการ THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2017

วันที่18พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่ เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์ สังกัดชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี  ในการแข่งขันว่ายน้ำ THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2017 รายการชนะเลิศ 7…

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2561

วันที่18พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีนางศศิธร  แจ่มวัย…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง…

โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน…

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน…

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561