Monthly Archives

พฤษภาคม 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้นักเรียนในความปกครองทราบเกี่ยวกับการเปิดภาค…