Monthly Archives

มกราคม 2019

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1-3และระดับชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มกราคม 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี  ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี …

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 4-6และระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 ธันวาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี  ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี…

สมัครประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติ2562

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จะจัดประกวดร้องเพลงวันเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ สนามทุกคำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จึงรับสมัครนักร้องเสียงดีที่ต้องการรับรางวัล  มี 2 ระดับ คือ…