Monthly Archives

ธันวาคม 2018

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า ป.4-6 เวลา  08.30 น.           - ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เวลา  09.00 น.           - แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา…

“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 101” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการกีฬาสีภายใน “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 101” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร…