Monthly Archives

พฤศจิกายน 2018

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36…

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 “น้ำตาลหวานเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์…