Monthly Archives

กันยายน 2018

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังตารางสอบที่แจ้งต่อไปนี้  เพื่อเป็นการแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสอบปลายภาคเรียน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานของผู้ปกครองได้ถูกต้อง…

“ชนะเลิศ 13 ทำลายสถิติ 10 รวมรางวัลทั้งสิ้น 26 รายการ”…

วันที่ 7-8 กันยายน 2561  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑารอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี…

“คนเก่งวารินวิชาชาติ”งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10

เทศบาลนครภูเก็ตเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิดถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม…

โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น…

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  นายดำรงชัย เนรมิตตักพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น…

“คนเก่งวารินวิชาชาติ”การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย…

“Instructional Model of 21st Century Learning”…

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เรื่อ Instructional Model of 21st Century Learning   ณ ห้องประชุม 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย…

ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 11.19 น. คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ซึ่งนำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

โครงการปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนู อนุบาล 3

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนู ณ อาคารอนุบาล ฯ  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน…