Monthly Archives

พฤษภาคม 2018

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

วันที่ 28 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และมีคณะครู นักเรียน…

เด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ คว้าแชมป์ว่ายน้ำ 7 รายการ THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2017

วันที่18พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่ เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์ สังกัดชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี  ในการแข่งขันว่ายน้ำ THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2017 รายการชนะเลิศ 7…

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2561

วันที่18พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีนางศศิธร  แจ่มวัย…

วิชาชาติร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาฯ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดอบรมครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี…

อบรม Stem online ม.ต้น

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 261 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกอบด้วย 1.นางชลัยรัตน์  สองสี  2. นางสุวรรณี  พงษ์บุตร 3. นายโอภาส  สุรินโยธา 4. นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ 5.นายกิตติพจ  คำโกน 6.นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก  7. นางเกศแก้ว …

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากเดิมแจ้งไว้เป็น 8 พฤษภาคม 2561  ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนในปกครองของท่านมาเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561…