Monthly Archives

มกราคม 2018

ข้อมูลการสอบ O-net สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำหรับแสดงให้ผู้เข้าสอบ O-net และสอบของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดู รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนผังห้องสอบแต่ละอาคารในโรงเรียน

ร่วมงานวันเด็ก 61

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยการนำของ ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันเด็กกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบ  อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี…

งาน Sport Night Party ปีใหม่ 2561

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จัดงานแข่งกีฬาของคณะครูในโรงเรียน  โดยแบ่งเป็นคณะสี คือ สีเขียว  ชมพู ฟ้า และเหลือง โดยจัดแข่งในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีนักเรียนเข้าร่วมเชียร์คุณครูเป็นจำนวนมาก…