Monthly Archives

ธันวาคม 2017

วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100" ขึ้นระหว่างวันที่ี 22-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนเรียน  โดยมีการแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีเขียว  สีชมพู  สีฟ้า และสีเหลือง มีครู-นักเรียน …

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน  โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน  เป็นประธานในพิธี…

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C โมเดล โดย ครูเกศแก้ว  ฤทธาพรม  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด คลิก แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C