Monthly Archives

กรกฎาคม 2017

คนเก่งนักว่ายน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตัวแทนชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"…