Monthly Archives

พฤษภาคม 2017

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26 พค.60 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ให้ต้อนรับคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกหลานเรา..ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง.…

แข่งทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  นักเรียนคว้าชัยชนะมาหลายรายการ  ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคน…

ประชุมการจัดทำ SAR

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมครูเกี่ยวกับการจัดทำ SAR  ของทางโรงเรียน  เพื่อให้แหล่งให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมี  นางสาวสิรินพพา  คนมั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ…

ประชุมครูเวรชาย

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าเวรชายในเวลากลางคืน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่เวรเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อโรงเรียน  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียน  …

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นประธานในการให้การปฐมนิเทศนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีคณะครู-นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีคุณครูเนตรบังอร  ศรไชย  ครูเชี่ยวชาญ  พร้อมกับนักเรียนจำนวน  6 คน นำนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยุติการทิ้งเด็ก ในวันที่ 19-20…

ประชุมผู้ประกอบการอาหารโรงเรียน

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายบริการ นำโดย รองฯ พรรณี  อิฐรัตน์ และคุณครูฝ่ายโภชนาการโรงเรียน ได้มีการประชุมวางนโยบายการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการแม่ค้าทุกคน…

สุดยอดนักว่ายน้ำน้อยคว้า 7 เหรียญทอง

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี  คว้าแชมป์ 7 เหรียญทอง ในการว่ายน้ำ The Mall Korat Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 15…

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ หน้าเสาธง

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่จะเข้ามาฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน มีวิชาเอกทั้งหมด 4 วิชาเอก ประกอบด้วย สังคมศึกษา  …

รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้ามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ…