ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

0 271

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหาร  ครูประจำชั้น  และผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมผู้ปกครองในวันดังกล่าวเป็นอย่างสูง  

Leave A Reply

Your email address will not be published.