โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

226

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำทีมโดย นางพรรณี  อิฐรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ พร้อมด้วยครูชำนาญ ผดุงเกียรติโสภณ   ครูไพริน  พุฒตาล  ครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ครูปรีชากร   นามแสงผา และครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ เข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้พร้อมกับผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานรัฐและประชาชนทั่วไป เส้นทางในการวิ่งเริ่มตั้งแต่บริเวณห้างอุบลวัสดุจนถึงทุ่งศรีเมือง