โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 101ปี

0 154

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 101ปี และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร5 100ปี วิชาชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 70 รูป

Leave A Reply

Your email address will not be published.