ข้อมูลการสอบ O-net สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

0 312

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำหรับแสดงให้ผู้เข้าสอบ O-net และสอบของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดู

รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนผังห้องสอบแต่ละอาคารในโรงเรียน

Leave A Reply

Your email address will not be published.