แผนผังห้องสอบศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

207

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นศูนย์สอบ O-net ของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวนหลายโรงเรียน  ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนผังห้องสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้า  ตามรายละเอียดที่แนบข้างล่างนี้

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบในศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต

แผนผังห้องสอบ โอเน็ต61