แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

0 69

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C โมเดล โดย ครูเกศแก้ว  ฤทธาพรม  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ดาวน์โหลด คลิก แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

Leave A Reply

Your email address will not be published.