เตรียมพร้อมงานวันสุนทรภู่

0 377

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดงานวันสุนทรภู่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  ในวันนี้ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู-นักเรียน  นักการภารโรงต่างเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เตรียมการแสดงงานวันสุนทรภู่อย่างเต็มที่ เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนร่วมชมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแน่นอน

Leave A Reply

Your email address will not be published.