อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

178

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2560  ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 9 (อาคารเรียน ป.3) โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และมีนางพรรณี  อิฐรัตน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีคณะครู-นักเรียนเข้ารับการอบรม