ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส สุรินโยธา

คลิกที่นี่เพื่อไปห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส  สุรินโยธา


ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส  สุรินโยธา

 1. การใช้งาน Google For Education (G-Suit)
 2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 4. ฮาร์ดแวร์  (Hardware)
 5. ซอฟท์แวร์ (Software)
 6. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 7. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Line For PC
 8. การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Image to text
 9. การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs
 10. การพูดแทนการพิมพ์ (การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง)
 11. หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
 12. เกียรติบัตรและผลงานของครูโอภาส  สุรินโยธา
 13. รวมผลงานทางด้านวิดีโอเกี่ยวกับการสอนของครูโอภาส  สุรินโยธา บน Youtube

การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วย Line PC

การแปลงรูปภาพเป็นข้อความ (imagetotext)

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML กับครูโอภาส สุรินโยธา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูแสงดาว น้อยวรรณะ

ผลงานทางวิชาการครูแสงดาว  น้อยวรรณะ ตำแหน่งครู  วิทยฐาน […]

แผนผังห้องสอบศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินว […]

ร่วมงานวันครู 62

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมงานวัน […]

ร่วมงานวันเด็ก 62

คณะผู้บริหาร-ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  […]

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1-3และระดับชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มกราคม 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโคร […]

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 4-6และระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 ธันวาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโ […]

สมัครประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติ2562

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จะจัดประกวดร้องเพลงวันเด็กใน […]

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชา […]

“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 101” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจั […]

กีฬาสีภายในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจั […]