สมัครประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติ2562

130

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จะจัดประกวดร้องเพลงวันเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ สนามทุกคำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จึงรับสมัครนักร้องเสียงดีที่ต้องการรับรางวัล  มี 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกวดรอบคัดเลือก   9  มกราคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ  12 มกราคม 2562  ณ เวทีประกวดร้องเพลง ทุ่งคำน้ำแซบ

คลิกสมัครประกวดร้องเพลง

ดูรายชื่อผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต