“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 101” ประจำปีการศึกษา 2561

483

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการกีฬาสีภายใน “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 101” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 คณะสีได้แก่คณะสีฟ้า สีชมพู สีเขียว และสีเหลือง ส่วนการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล วอลเลย์บอลและกรีฑา ซึ่งได้ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28-29 พฤศจิกายน สำหรับการแข่งขันในวันนี้เป็นการชิงชนะเลิศประเภทกรีฑาและฟุตบอล การแข่งขันทุกประเภทนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

[รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่]

[รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่]