วันสุนทรภู่ 60

0 472

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้า และภาคบ่ายอย่างสนุกสนาน  มีกิจกรรมการแสดงมากมาย  ประกวดร้องเพลง ฯลฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.