“วันวชิราวุธ” ประจำปี 2561

167

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และกำหนดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน