ร่วม“รณรงค์รักษาความสะอาด” เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

80

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร นางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  นางพรรณี  อิฐรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 409 คน ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอย ถากถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ในถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาลเมือง สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบหมายทำความสะอาด ณ วัดป่าแสนสำราญ