ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

0 200

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูทองสอน  อังคุระษี  คุณครูกิตติพจ  คำโกน และคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ เป็นครูตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2560  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันพุธ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบอุบลราชธานี

Leave A Reply

Your email address will not be published.