ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

61

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 11.19 น. คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ซึ่งนำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ทั้งนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์วัดวารินทรารามจำนวน 6 รูป และคณะสงฆ์วัดวรรณวารี จำนวน 3 รูป รวม 9 รูปได้เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วรับฉันภัตตาหารเพล