ร่วมงานวันเด็ก 62

2

คณะผู้บริหาร-ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็ก 12 มกราคม 2562 ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละสายชั้นมีกิจกรรมแจกรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมของแต่ละสายชั้น