รางวัลที่3 เหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

0 205

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้อำนวยการ ดร.สราวุธ ทองปัน ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นางทิพวรรณ  สืบสหการ  นางสุดารัตน์  ตั้งวงศ์ไชย  นางสุธิดา   ยิ่งเจริญพาสุข  นางไพริน  พุฒตาล  นางปรุงจิต   จันทะสิงห์  นางอังคณา  ลิ้มประเสริฐ  นางณัชชา  มุลคุตร  นายปรีชากร  นามแสงผา และนางมณีรัตน์  เมฆไธสง
             

 

   

    

Leave A Reply

Your email address will not be published.