รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

407

26 พค.60 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ให้ต้อนรับคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกหลานเรา..ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง.