รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

0 68

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการ 1ร  2ส  3ข  และ 4ม ได้แก่

  • 1 ร  (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด)
  • 2 ส  (ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับรถย้อนศร)
  • 3 ข  (คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไม่แซงในที่คับขัน)
  • 4 ม  (เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/ไม่ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์/ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.