พิธีไหว้ครู 60

0 330

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากสายชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  ในพิธีมี นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นประธานในพิธี

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.