พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

206

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี วันที่ 1 กรกฎาคม นับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจึงได้กำหนดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ