พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

0 383

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปกนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  มีนายคณพจน์  วิลามาศ  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงาน  และ มีคณะครูผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  พร้อมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.