ผลงานทางวิชาการคุณครูปิยะพร เสถียรเสาวภาคร์

47

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

ชื่อผลงาน   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ  คูณ หาร ระคนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L  สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

คำนำ

บทคัดย่อเผยแพร่

ปกการบวก

เล่มที่-1-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก-2-22

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม