ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ กล้ายุทธ

0 242

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการ

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ผลงานด้านวิจัย

  1. บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง ทันตสุขภาพ [ส่วนที่ 1] [ ส่วนที่ 2 ]
  2. แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ทันตสุขภาพ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.