ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 “น้ำตาลหวานเกมส์”

282

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 “น้ำตาลหวานเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทำการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปดังนี้

ประเภทกีฬา แบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
เด็กหญิงกฤดากานต์   บุญหวัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 12ปี ชาย
1. เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข         ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 60 เมตร  สถิติ  8.060 วินาที
2. เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข         ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 80 เมตร  สถิติ  10.24 วินาที
3. เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข         ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร  สถิติ  12.849 วินาที
4. เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข         ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร  สถิติ  26.07 วินาที
5. ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4×100 เมตร  สถิติ  51.14 วินาที
5.1 เด็กชายวรเมธ   จิตรสง่า
5.2 เด็กชายมนุเชษฐ์  ท่อนเงิน
5.3 เด็กชายภูมิภัทร   รุ่งแสง
5.4 เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข
5.5 เด็กชายนิติศาสตร์   แจ้งสว่าง
5.6 เด็กชายชัยณภัทร   รูปมาศ
6. ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 5×80 เมตร  สถิติ  51.33 วินาที
6.1 เด็กชายวรเมธ   จิตรสง่า
6.2 เด็กชายมนุเชษฐ์  ท่อนเงิน
6.3 เด็กชายภูมิภัทร   รุ่งแสง
6.4 เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข
6.5 เด็กชายนิติศาสตร์   แจ้งสว่าง
6.6 เด็กชายชัยณภัทร   รูปมาศ
6.7 เด็กชายกองทัพไทย   วงษาบุตร
7. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งผลัด 8×50 เมตร  สถิติ  53.491 วินาที
7.1 เด็กชายวรเมธ   จิตรสง่า
7.2 เด็กชายมนุเชษฐ์  ท่อนเงิน
7.3 เด็กชายภูมิภัทร   รุ่งแสง
7.4 เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข
7.5 เด็กชายนิติศาสตร์   แจ้งสว่าง
7.6 เด็กชายชัยณภัทร   รูปมาศ
7.7 เด็กชายกองทัพไทย   วงษาบุตร
7.8 เด็กชายเกียรติยศ   พัวทวี
7.9 เด็กชายภูร์   ภูไท
7.10 เด็กชายศิระภัทธ์  แสงศรี

 

เด็กหญิงกฤดากานต์   บุญหวัง

 

เด็กชายภูมิภัทร   ยลสุข