ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

132

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีนายกริชชัย  ศิลปรายะ  ประธานกรรมการประเมิน และมีนายธีรนนท์  ศรีชัย  , นายพิจิตร  ทาทอง  ดร.ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา  นางเตือนใจ  ทองคำ  กรรมการและเลขานุการ ให้การประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ในส่วนของเทศบาลนำโดย นายบุญยง  จินตนกุล  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา  นางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล  ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมคณะ  ให้การกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ   ส่วนของทางโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับและประเมินสถานศึกษาพอเพียง

                       

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม