ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

31

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

วันที่ 13 เมษายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม