ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

47

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และกล่าวต้อนรับครูที่โอนย้ายมาใหม่จำนวน 7 ท่าน

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม