ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

0 76

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนดังตารางต่อไปนี้

          เวลา 09:00 – 12:00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3
          เวลา 13:00 – 15:00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน) ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันในวันเวลาดังกล่าว  เพื่อท่านจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียน และแนวทางเสนอแนะให้ทางโรงเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของบุตรหลานของท่านต่อไป

อนึ่งทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงของบุตรหลานท่านมาล่วงหน้าได้ที่  คลิกที่นี่

หรือจะใช้โปรแกรม Line สแกน QRCode เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน

ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ใส่ใจในตัวบุตรหลานของท่าน

Leave A Reply

Your email address will not be published.