ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล-ป.3

0 281

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ในภาคเช้า และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหาร  ครูประจำชั้น  ผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมผู้ปกครองในวันดังกล่าวเป็นอย่างสูง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.