ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1

0

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  4 – 20  กุมภาพันธ์  2562  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  และให้มาทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อม.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ