ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

54

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยสถานศึกษาคณะครูให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  อ.ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ในวันที่  19 มีนาคม 2562

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม