ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

0

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยสถานศึกษาคณะครูให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  อ.ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ในวันที่  19 มีนาคม 2562